א.ת.

הושכר

להשכרה משרד באזור תעשייה חולון

אזור: חולון,א.ת.
גודל: 74 מ"ר

הושכר

להשכרה משרדים במיקום מעולה

אזור: חולון,א.ת.
גודל: 655 מ"ר

הושכר

להשכרה משרדים מפוארים

אזור: חולון,א.ת.
גודל: 574 מ"ר

הושכר

להשכרה משרדים במיקום מרכזי

אזור: חולון,א.ת.
גודל: 270 מ"ר